Volume 39 (2016)

Table of Contents

Editorials

Mia Österlund
Mia Österlund

Tema: Det nordiska deckarundret: från Sventon till Simukka/Nordic Noir in Children's Crime: from Sventon to Simukka

Lykke Guanio-Uluru
Charlotte Berry
Sara Kärrholm

Tema: Läsandet som kulturell praktik och de litterära institutionerna/The Institutions that Shape Children's Literature

Anna Karlskov Skyggebjerg
Shih-Wen Sue Chen

Övriga artiklar/Other Articles

Aliona Yarova
JoAnn Conrad
Pia Vuorio

Recensioner/Book Reviews

Sara Van den Bossche
Sara Kärrholm
Julie E. McAdam, Evelyn Arizpe
Karin Nykvist
Björn Sundmark
Martin Hellström
Birgitte Beck Pristed
Jill Walker Rettberg
Per Israelson
Olle Widhe
Julia Tidigs
Rebecca Brinch
Magnus Persson
Jimmy Vulovic
Björn Sundmark
Lydia Wistisen
Maria Lassén-Seger
Kristin Hallberg
Anna Nordenstam