Return to Article Details Kärrholm, Sara & Tenngart, Paul (red.), <em>Barnlitteraturens värden och värderingar</em>