Introduktion

Introduktion

Published: 15 May 2012

© 2012 Åsa Warnqvist and Björn Sundmark. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/), permitting all non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Citation: Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning/Journal of Children's Literature Research, Vol. 35, 2012 http://dx.doi.org/10.3402/clr.v35i0.18559

 

En ny epok har tagit sin början. Från och med 2012 lämnar Barnboken pappersformatet och övergår till digital publicering, vilket ökar tidskriftens tillgänglighet. Barnboken kommer även fortsättningsvis att inbjuda forskare att bidra med artiklar till två teman per år, men till skillnad från tidigare avslutas inte dessa teman i och med publiceringen av ett nummer utan kommer att hållas levande på Barnbokens nya webbsida. Det är vår förhoppning att därmed skapa utrymme för en kontinuerlig diskussion kring angelägna ämnen inom det barn- och ungdomslitterära forskningsfältet. 2012 års teman är Skuld och Sven Wernströms författarskap. Intentionen är att varje år bjuda in till publicering kring ett allmänt tema och ett tema som fokuserar ett viktigt svenskt författarskap.

De två artiklar som bildar startpunkten för årets allmänna tema Skuld är Maria Nikolajevas bidrag ”Guilt, empathy and the ethical potential of children's literature”, där hon visar hur skuld gestaltas i Tabitha Suzumas Forbidden och Philip Pullmans Northern Lights-trilogi, samt Elizabeth Braithwaites artikel ”’The hope – the one Hope – is that your generation will prove wiser and more responsible than mine:’ Constructions of guilt in a selection of disaster texts for young adults”, som handlar om kollektiv skuld och efter-katastrofen-berättelser, verk som skildrar en värld efter ett kärnvapenkrig eller efter en global miljökollaps. Dessa artiklar presenteras närmare i introduktionstexten till temat.

Barnboken välkomnar även artiklar inom ämnen som inte är knutna till tidskriftens årliga teman. Vi börjar året inom denna kategori med Lisa Schmidt och Johan Gardfors artikel ”Barnets varseblivning som en optik för att se världen”, om poeten Ann Jäderlunds barnpoesi. Jäderlund är mest känd för sina vuxenböcker, djärvt språkexperimenterande diktsamlingar. Det är mindre känt att hon också har skrivit två barnböcker: Ivans bok (1987) och Iris bok (2002). I artikeln visas hur en läsning ”över målgruppsindelningarna” kan verka ömsesidigt befruktande. Med andra ord tillför Jäderlunds barnböcker perspektiv och dimensioner som berikar vuxenböckerna – och tvärtom.

Barnboken kommer också att även fortsättningsvis följa det barn- och ungdomslitterära forskningsfältet genom rapporter och recensioner av teoretiska verk och doktorsavhandlingar.

Stockholm måndagen den 16 april,
Åsa Warnqvist (redaktör 2012) och
Björn Sundmark (vetenskaplig redaktör 2012)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________
Barnboken – Journal of Children's Literature Research eISSN 2000-4389
This journal is published under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. Responsible editor: Lillemor Torstensson