[1]
Jakobsson, H. 2013. Att skilja äkta kärlek från falsk. Manliga och omanliga kroppar i Martha Sandwall-Bergströms Kulla-Gullaserie. Barnboken. 36, (Dec. 2013). DOI:https://doi.org/10.14811/clr.v36i0.150.