[1]
Widhe, O. 2014. Den orättvisaste orättvisan. Heroism och alternativ maskulinitet i Hans Erik Engqvists ungdomsroman Tredagarskriget. Barnboken. 37, (Apr. 2014). DOI:https://doi.org/10.14811/clr.v37i0.165.