[1]
Bodin, H. 2014. ”Gud, nu har jag bara dig” Teologiska, berättartekniska och retoriska aspekter av barnets närhet till Gud i Britt G. Hallqvists diktning. Barnboken. 37, (Dec. 2014). DOI:https://doi.org/10.14811/clr.v37i0.182.