[1]
Nordenstam, A. 2014. Eva Söderberg, Mia Österlund och Bodil Formark (red.) Flicktion Perspektiv på flickan i fiktionen. Barnboken. 37, (Dec. 2014). DOI:https://doi.org/10.14811/clr.v37i0.192.