[1]
Hellström, M. 2015. ”Läs kamrat Jesus i Söndagsskolorna!” Mottagandet av Sven Wernströms Kamrat Jesus i Sverige. Barnboken. 38, (Dec. 2015). DOI:https://doi.org/10.14811/clr.v38i0.225.