[1]
Ørjasæter, K. 2017. Åse Marie Ommundsen, Per Thomas Andersen og Liv Bliksrud (red.), Modernitet, barndom, historie: Festskrift til Harald Bache-Wiig. Barnboken. 40, (Jun. 2017). DOI:https://doi.org/10.14811/clr.v40i0.261.