[1]
Nordenstam, A. and Olin-Scheller, C. 2017. Att göra gott: Svenska förlags- och författarröster om lättläst ungdomslitteratur. Barnboken. 40, (Jun. 2017). DOI:https://doi.org/10.14811/clr.v40i0.268.