[1]
Öhman, A. 2019. Hilda Jakobsson, Jag var kvinna: Flickor, kärlek och sexualitet i Agnes von Krusenstjernas tidiga romaner. Barnboken. 42, (May 2019). DOI:https://doi.org/10.14811/clr.v42i0.387.