[1]
Kaasa, J.S. 2019. Å gi sin daler med glede: Barn som forbrukere i Ungdommens Ven (1770). Barnboken. 42, (Nov. 2019). DOI:https://doi.org/10.14811/clr.v42i0.407.