[1]
Mossberg, M. 2021. Finns det kvinnliga astronauter? Om könsneutral och inkluderande översättning av faktaböcker för barn. Barnboken. 44, (May 2021). DOI:https://doi.org/10.14811/clr.v44.563.