[1]
Almqvist, L. 2021. Sara Andersson, Läsande flickor: Läspolitik och det genomlysta subjektet. Barnboken. 44, (Jun. 2021). DOI:https://doi.org/10.14811/clr.v44.565.