[1]
Heggestad, E. 2021. Maria Andersson, Framtidens kvinnor: Mognad och medborgarskap i svenska flickböcker 1832–1921. Barnboken. 44, (Jun. 2021). DOI:https://doi.org/10.14811/clr.v44.569.