[1]
Vogel, A. 2021. Anne på svenska: Hur tidsanda och produktionsvillkor påverkat huvudpersonens karaktärsdrag i svenska översättningar och adaptioner av Anne of Green Gables. Barnboken. 44, (Jun. 2021). DOI:https://doi.org/10.14811/clr.v44.577.