[1]
Söderberg, E. 2011. Upptäcktsläsning i <em>Resor jag (aldrig) gjort, av Syborg Stenstump</em&gt;, nedtecknade av Anna Höglund. Barnboken. 32, 2 (Dec. 2011). DOI:https://doi.org/10.14811/clr.v32i2.6.