[1]
Sahlée, A. 2023. Stöd, hinder och förväntningar på läsaren : Om textuella och visuella val i en bilderbok baserad på den animerade långfilmen Bilar . Barnboken. 46, (Mar. 2023). DOI:https://doi.org/10.14811/clr.v46.773.