(1)
Bodin, H. ”Gud, Nu Har Jag Bara dig” Teologiska, berättartekniska Och Retoriska Aspekter Av Barnets närhet till Gud I Britt G. Hallqvists Diktning. clr 2014, 37.