(1)
Hellström, M. ”Läs Kamrat Jesus I Söndagsskolorna!” Mottagandet Av Sven Wernströms Kamrat Jesus I Sverige. clr 2015, 38.