(1)
Asklund, H. Birgitta Theander, Till Arbetet! Yrkesdrömmar Och Arbetsliv I Flickboken 1920−65. clr 2017, 40.