(1)
Cavallin, A. Toninas Ideal Och Pellas Praktik: Konsumtionskultur Och Uppfostran I Ingegerd Granlunds Tolv Brev till Tonina Och Signaturen Claques Pellaböcker. clr 2019, 42.