(1)
Nikolajeva, M. Bakom rösten. Den Implicita författaren I jagberättelser. clr 2011, 31.