(1)
Sahlée, A. Stöd, Hinder Och förväntningar På läsaren : Om Textuella Och Visuella Val I En Bilderbok Baserad På Den Animerade långfilmen Bilar . clr 2023, 46.