Kiil, H., & Seip Tønnessen, E. (2013). Dagens Rødhette i en flerkulturell kontekst – mulighet for en ny identitet?. Barnboken, 36. https://doi.org/10.14811/clr.v36i0.100