Ørjasæter, K., Christensen, N., & Warnqvist, Åsa. (2013). Nordisk barnelitteratur  ̶  et nytt kunstforskningsspørsmål?. Barnboken, 36. https://doi.org/10.14811/clr.v36i0.102