Schmidl, H. (2011). "Det kunde lika gärna ha hänt idag." Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna / Mary Ingemansson. Barnboken, 34(2). https://doi.org/10.14811/clr.v34i2.121