Määttä, J. (2012). Från flygkamrater till rymdrevolutionärer. Om Sven Wernströms tidigaste science fiction. Barnboken, 35. https://doi.org/10.14811/clr.v35i0.132