Jakobsson, H. (2013). Att skilja äkta kärlek från falsk. Manliga och omanliga kroppar i Martha Sandwall-Bergströms Kulla-Gullaserie. Barnboken, 36. https://doi.org/10.14811/clr.v36i0.150