Widhe, O. (2014). Den orättvisaste orättvisan. Heroism och alternativ maskulinitet i Hans Erik Engqvists ungdomsroman Tredagarskriget. Barnboken, 37. https://doi.org/10.14811/clr.v37i0.165