Bodin, H. (2014). ”Gud, nu har jag bara dig” Teologiska, berättartekniska och retoriska aspekter av barnets närhet till Gud i Britt G. Hallqvists diktning. Barnboken, 37. https://doi.org/10.14811/clr.v37i0.182