Rustad, H. K. (2014). ”Og så stansa jeg litt, og så tenkte jeg”. Fascinasjon og tenkning i møte med moderne maskiner i Alf Prøysens ”Mot nye tider”. Barnboken, 37. https://doi.org/10.14811/clr.v37i0.184