Sundmark, B. (2014). ”En hobbit och ett mumintroll skulle kunna mötas i bästa sämja”: Receptionen av Bilbo, en hobbits äventyr (1962). Barnboken, 37. https://doi.org/10.14811/clr.v37i0.186