Druker, E. (2015). Lars Emanuelsson och Oskar Ekman, Gustaf Tenggren: En biografi. Barnboken, 38. https://doi.org/10.14811/clr.v38i0.204