Paulin, L. (2012). "Thet vnger lärer han gammal håller": strövtåg i den äldre barnlitteraturens historia. Barnboken, 34(1). https://doi.org/10.14811/clr.v34i1.22