Hellström, M. (2015). ”Läs kamrat Jesus i Söndagsskolorna!” Mottagandet av Sven Wernströms Kamrat Jesus i Sverige. Barnboken, 38. https://doi.org/10.14811/clr.v38i0.225