Vuorio, P. (2016). ”Din frihet är nära kopplad till min egen”: En feministisk psykoanalytisk läsning av emancipations- och modersmotiv i Maud Reuterswärds Elisabet-trilogi. Barnboken, 39. https://doi.org/10.14811/clr.v39i0.254