Ørjasæter, K. (2017). Åse Marie Ommundsen, Per Thomas Andersen og Liv Bliksrud (red.), Modernitet, barndom, historie: Festskrift til Harald Bache-Wiig. Barnboken, 40. https://doi.org/10.14811/clr.v40i0.261