Nordenstam, A., & Olin-Scheller, C. (2017). Att göra gott: Svenska förlags- och författarröster om lättläst ungdomslitteratur. Barnboken, 40. https://doi.org/10.14811/clr.v40i0.268