Asklund, H. (2017). Birgitta Theander, Till arbetet! Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920−65. Barnboken, 40. https://doi.org/10.14811/clr.v40i0.283