Öhman, A. (2019). Hilda Jakobsson, Jag var kvinna: Flickor, kärlek och sexualitet i Agnes von Krusenstjernas tidiga romaner. Barnboken, 42. https://doi.org/10.14811/clr.v42i0.387