Kaasa, J. S. (2019). Å gi sin daler med glede: Barn som forbrukere i Ungdommens Ven (1770). Barnboken, 42. https://doi.org/10.14811/clr.v42i0.407