Manderstedt, L. (2020). Ingrid Lindell & Anders Öhman (red), För berättelsens skull: Modeller för litteraturundervisningen . Barnboken, 43. https://doi.org/10.14811/clr.v43.543