Mossberg, M. (2021). Finns det kvinnliga astronauter? Om könsneutral och inkluderande översättning av faktaböcker för barn. Barnboken, 44. https://doi.org/10.14811/clr.v44.563