Almqvist, L. (2021). Sara Andersson, Läsande flickor: Läspolitik och det genomlysta subjektet. Barnboken, 44. https://doi.org/10.14811/clr.v44.565