Heggestad, E. (2021). Maria Andersson, Framtidens kvinnor: Mognad och medborgarskap i svenska flickböcker 1832–1921. Barnboken, 44. https://doi.org/10.14811/clr.v44.569