Söderberg, E. (2011). Upptäcktsläsning i <em>Resor jag (aldrig) gjort, av Syborg Stenstump</em&gt;, nedtecknade av Anna Höglund. Barnboken, 32(2). https://doi.org/10.14811/clr.v32i2.6