Lavender, P. (2021). Erik Zillén, Fabelbruk i svensk tidigmodernitet: En genrehistorisk studie . Barnboken, 44. https://doi.org/10.14811/clr.v44.611