Nikolajeva, M. (2011). Bakom rösten. Den implicita författaren i jagberättelser. Barnboken, 31(2). https://doi.org/10.14811/clr.v31i2.62