Ivakko, S., & Sundmark, B. (2022). Läsarengagemang, bildtolkning och identifikation: Barns brev till tidskriften Jultomten . Barnboken, 45. https://doi.org/10.14811/clr.v45.681